Dječji vrtić
Vrbovec

Novosti

REZULTATI NATJEČAJA ZA UPIS DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Petak, 26. 5. 2017.

Poštovani roditelji,

 

popise primljene djece i liste čekanja možete vidjeti ovdje:

http://www.dv-vrbovec.hr/index.php/site/dokumenti

O B A V I J E S T

ZA RODITELJE PRIMLJENE DJECE

 

Roditeljski sastanak za roditelje djece primljene u jaslice i vrtić održat će se u četvrtak, 8. lipnja 2017. godine u 17.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vrbovec u ulici 7. svibnja 12a.

Natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Petak, 14. 4. 2017.

Poštovani roditelji,

natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2017./2018. godinu je objavljen ovdje, zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Vrbovec možete se nalazi na ovoj stranici pod rubrikom "Dokumenti".

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG/E VODITELJA/ICE

Ponedjeljak, 16. 1. 2017.

Radno mjesto


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 15 sati tjedno

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2017.

Natječaj vrijedi do: 24.1.2017.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Radno iskustvo: Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 35. sjednici održanoj 28. prosinca 2016. godine Odluku o raspisivanju 

NATJEČAJA

za radno mjesto: zdravstveni voditelj na neodređeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 15 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica


Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 
-životopis, 
-dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice), 
-dokaz o stručnoj spremi, 
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, 
-izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), 
-uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja, 
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).
Opis poslova: poslovi zdravstvenog voditelja u dječjem vrtiću.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec

7. svibnja 12 a

10340 Vrbovec s

naznakom: „Za natječaj za zdravstvenog voditelja“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.
Natječaj je objavljen od 16. do 24. siječnja 2017. godine.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG/E SURADNIKA/ICE PEDAGOGA/INJE

Ponedjeljak, 16. 1. 2017.

Radno mjesto


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2017.

Natječaj vrijedi do: 24.1.2017.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Radno iskustvo: Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 35. sjednici održanoj 28. prosinca 2016. godine Odluku o raspisivanju 


NATJEČAJA

za radno mjesto: stručni suradnik - pedagog na neodređeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica


Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 
-životopis, 
-dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice), 
-dokaz o stručnoj spremi, 
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, 
-izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), 
-uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja, 
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).
Opis poslova: poslovi stručnog suradnika – pedagoga u dječjem vrtiću.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec

7. svibnja 12 a

10340 Vrbovec s naznakom:


„Za natječaj za stručnog suradnika – pedagoga“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Natječaj je objavljen od 16. do 24. siječnja 2017. godine.

POPIS DJECE PO SKUPINAMA

Petak, 26. 8. 2016.

Poštovani roditelji,

popis djece po skupinama možete vidjeti ovdje.

sljedeća »

Anketa

Arhiva