Dječji vrtić
Vrbovec

Novosti

OBAVIJEST RODITELJIMA POLAZNIKA PREDŠKOLE FARKAŠEVAC

Utorak, 27. 9. 2016.

OBAVIJEST ZA RODITELJE OBVEZNIKA PREDŠKOLE FARKAŠEVAC

 

Poštovani roditelji,

polaznici predškole u Farkaševcu  PRVI DAN (4.10) imaju predškolu u prostoriji općine Farkaševac  od 15.00-17.00  sati.

 Molimo roditelje da 1. dan odgojiteljici predaju liječničku potvrdu za prijem djeteta u predškolsku organizaciju, s kalendarom cijepljenja.

Razvedeni roditelji trebaju donijeti kopiju Rješenja o razvodu braka, a roditelji djece s teškoćama u razvoju medicinsku dokumentaciju djeteta.

Za radne listove potrebno je donijeti 85,00 kn, a zainteresirani za osiguranje djeteta 30,00 kn za uplatu police osiguranja.

Termini održavanja predškole su utorak i četvrtak 15.00 – 18.30 sati.

Djeca u predškolu trebaju donositi - olovke, šiljilo, gumicu, škare, drvene bojice, ljepilo u sticku, voštane boje, flomastere, papuče, crtančicu i užinu.

OBAVIJEST RODITELJIMA POLAZNIKA PREDŠKOLE PRESEKA

Utorak, 27. 9. 2016.

OBAVIJEST ZA RODITELJE OBVEZNIKA PREDŠKOLE PRESEKA

 

Poštovani roditelji,

polaznici predškole u Preseki PRVI DAN (3.10)  imaju predškolu u Područnoj školi Preseka od 12.15 -14.15  sati.

 Molimo roditelje da 1. dan odgojiteljici predaju liječničku potvrdu za prijem djeteta u predškolsku organizaciju, s kalendarom cijepljenja.

Razvedeni roditelji trebaju donijeti kopiju Rješenja o razvodu braka, a roditelji djece s teškoćama u razvoju medicinsku dokumentaciju djeteta.

Za radne listove potrebno je donijeti 85,00 kn, a zainteresirani za osiguranje djeteta 30,00 kn za uplatu police osiguranja.

 

Termini održavanja predškole su ponedjeljak i srijeda 12.15 – 15.30 sati.

 

Djeca u predškolu trebaju donositi - olovke, šiljilo, gumicu, škare, drvene bojice, ljepilo u sticku, voštane boje, flomastere, papuče, crtančicu i užinu.

OBAVIJEST RODITELJIMA POLAZNIKA PREDŠKOLE RAKOVEC

Utorak, 27. 9. 2016.

OBAVIJEST ZA RODITELJE OBVEZNIKA PREDŠKOLE RAKOVEC

 

Poštovani roditelji,

polaznici predškole u Rakovcu PRVI DAN (3.10) imaju predškolu u Područnoj školi Rakovec od 15.00 -17.00  sati.

Molimo roditelje da 1. dan odgojiteljici predaju liječničku potvrdu za prijem djeteta u predškolsku organizaciju, s kalendarom cijepljenja.

Razvedeni roditelji trebaju donijeti kopiju Rješenja o razvodu braka, a roditelji djece s teškoćama u razvoju medicinsku dokumentaciju djeteta.

Za radne listove potrebno je donijeti 85,00 kn, a zainteresirani za osiguranje djeteta 30,00 kn za uplatu police osiguranja.

 

Termini održavanja predškole su ponedjeljak i srijeda 16.00 – 19.15 sati.

 

Djeca u predškolu trebaju donositi - olovke, šiljilo, gumicu, škare, drvene bojice, ljepilo u sticku, voštane boje, flomastere, papuče, crtančicu i užinu.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE, stručno osposobljavanje

Utorak, 27. 9. 2016.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12. i 120/12.) ravnatelj Dječjeg vrtića Vrbovec raspisuje

NATJEČAJ

za prijem odgojitelja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Radno mjesto : Odgojitelj - 4 izvršitelja/ice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno puno radno vrijeme na razdoblje do 12 mjeseci

Uvjeti: osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07. i  94/13. – u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

            Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pod uvjetom:

          - da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis,

- Domovnicu,

- uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)

- izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).

- potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba bez radnog iskustva duže od 30 dana.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.                  

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec

s naznakom: „Za natječaj – odgojitelj/ica - stručno osposobljavanje za rad“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

Natječaj vrijedi od 27.9-5.10.2016. godine

 

KLASA: 112-06/16-01/05

URBROJ: 238/32-69-01-16-1

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE - vođenje predškole

Utorak, 27. 9. 2016.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 33. sjednici održanoj 16. rujna 2016. godine Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

 

za radno mjesto: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj

na određeno puno radno vrijeme – vođenje predškole.

 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-       dokaz o stručnoj spremi,

-       dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice),

-       uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita,

-       uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika,

-       izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13),

-       uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja,

-       dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

-       životopis.

 

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci predškolske dobi.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

 

Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:

 

„Za natječaj za odgojitelja/icu“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

Natječaj vrijedi od 26. rujna do 4. listopada 2016. godine.

 

KLASA: 112-03/16-01/18

URBROJ: 238/32-69-01-16-1

sljedeća »

Anketa

Arhiva