Dječji vrtić
Vrbovec

Novosti

INICIJALNI INTERVJU S RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Utorak, 13. 6. 2017.

Poštovani roditelji,

ovim putem želimo vas podsjetiti  što je sve potrebno donijeti na inicijalni intervju u dogovoreni termin.

 - upitnik koji ste dobili na roditeljskom sastanku (ispunjen)

 - kopiranu zdravstvenu iskaznicu 

 - kopiranu iskaznicu cijepljenja

 - potvrdu stomatologa

 - medicinsku dokumentaciju (ukoliko postoji)

 

Također molimo sve one roditelje koji nisu bili u mogućnosti doći na roditeljski sastanak

da se obavezno što prije jave u tajništvo vrtića ili nazovu na broj mobitela 099 42 49 788 zdravstvenu voditeljicu.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UPIS DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Petak, 26. 5. 2017.

Poštovani roditelji,

 

popise primljene djece i liste čekanja možete vidjeti ovdje:

http://www.dv-vrbovec.hr/index.php/site/dokumenti

O B A V I J E S T

ZA RODITELJE PRIMLJENE DJECE

 

Roditeljski sastanak za roditelje djece primljene u jaslice i vrtić održat će se u četvrtak, 8. lipnja 2017. godine u 17.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vrbovec u ulici 7. svibnja 12a.

Natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Petak, 14. 4. 2017.

Poštovani roditelji,

natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2017./2018. godinu je objavljen ovdje, zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Vrbovec možete se nalazi na ovoj stranici pod rubrikom "Dokumenti".

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENOG/E VODITELJA/ICE

Ponedjeljak, 16. 1. 2017.

Radno mjesto


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 15 sati tjedno

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2017.

Natječaj vrijedi do: 24.1.2017.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Radno iskustvo: Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 35. sjednici održanoj 28. prosinca 2016. godine Odluku o raspisivanju 

NATJEČAJA

za radno mjesto: zdravstveni voditelj na neodređeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 15 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica


Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 
-životopis, 
-dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice), 
-dokaz o stručnoj spremi, 
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, 
-izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), 
-uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja, 
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).
Opis poslova: poslovi zdravstvenog voditelja u dječjem vrtiću.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec

7. svibnja 12 a

10340 Vrbovec s

naznakom: „Za natječaj za zdravstvenog voditelja“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.
Natječaj je objavljen od 16. do 24. siječnja 2017. godine.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG/E SURADNIKA/ICE PEDAGOGA/INJE

Ponedjeljak, 16. 1. 2017.

Radno mjesto


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2017.

Natječaj vrijedi do: 24.1.2017.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Radno iskustvo: Nije važno

 

Ostale informacije: Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 35. sjednici održanoj 28. prosinca 2016. godine Odluku o raspisivanju 


NATJEČAJA

za radno mjesto: stručni suradnik - pedagog na neodređeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica


Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 
-životopis, 
-dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice), 
-dokaz o stručnoj spremi, 
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, 
-izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), 
-uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja, 
-dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a).
Opis poslova: poslovi stručnog suradnika – pedagoga u dječjem vrtiću.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić Vrbovec

7. svibnja 12 a

10340 Vrbovec s naznakom:


„Za natječaj za stručnog suradnika – pedagoga“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Natječaj je objavljen od 16. do 24. siječnja 2017. godine.

sljedeća »

Anketa

Arhiva