Dječji vrtić
Vrbovec

Novosti

OBAVIJEST O POČETKU PREDŠKOLE

Utorak, 26. 9. 2017.

Poštovani roditelji,

 

obavijest o početku predškole možete naći na ovdje.

 

Našim predškolcima želimo dobrodošlicu i ugodan boravak u Dječjem vrtiću Vrbovec! 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

Petak, 15. 9. 2017.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Radno mjesto


 VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 16.9.2017.


 24.9.2017.


 Da


 

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit


 Kategorija B


 Nije važno


 Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o predškolskoj djeci. Mjesto rada: Vrbovec, Rakovec, Preseka, Farkaševac.
NATJEČAJA 
za radno mjesto: odgojitelj/ica – 1 izvršitelj
na određeno puno radno vrijeme – vođenje predškole.
Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen polaganja stručnog ispita,
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika,
  • izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za zapošljavanje iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13),
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od objave natječaja,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.
Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stanicama Dječjeg vrtića Vrbovec te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
Dječji vrtić Vrbovec, 7. svibnja 12 a, 10340 Vrbovec sa naznakom:
„Za natječaj za odgojitelja/icu“
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke. 
Natječaj vrijedi od 16. do 24. rujna 2017. godine.
 
 

 

Poslodavac


 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC


 pismena zamolba: 7. svibnja 12a, 10340 Vrbovec

Popis djece po skupinama za pedagošku godinu 2017./2018.

Četvrtak, 17. 8. 2017.

Poštovani roditelji,

Popis djece po skupinama za pedagošku godinu 2017./2018. nalazi pod rubrikom Dokumenti.

Rado Vas očekujemo!!!

 

INICIJALNI INTERVJU S RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Utorak, 13. 6. 2017.

Poštovani roditelji,

ovim putem želimo vas podsjetiti  što je sve potrebno donijeti na inicijalni intervju u dogovoreni termin.

 - upitnik koji ste dobili na roditeljskom sastanku (ispunjen)

 - kopiranu zdravstvenu iskaznicu 

 - kopiranu iskaznicu cijepljenja

 - potvrdu stomatologa

 - medicinsku dokumentaciju (ukoliko postoji)

 

Također molimo sve one roditelje koji nisu bili u mogućnosti doći na roditeljski sastanak

da se obavezno što prije jave u tajništvo vrtića ili nazovu na broj mobitela 099 42 49 788 zdravstvenu voditeljicu.

Natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Petak, 14. 4. 2017.

Poštovani roditelji,

natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2017./2018. godinu je objavljen ovdje, zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Vrbovec možete se nalazi na ovoj stranici pod rubrikom "Dokumenti".

sljedeća »

Anketa

Arhiva