Obavijesti za roditelje

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu

Poštovani roditelji,


roditeljski sastanak za novoupisanu djecu održati će se u ponedjeljak, 13. svibnja 2019. godine u 17.15 sati.


Veselimo se Vašem dolasku!

Obavijest za roditelje polaznika predškole

Poštovani roditelj,


na poveznici ispod teksta možete preuzeti raspored održavanja predškole prema mjestima i objektima.

Napomena za roditelje polaznike predškole iz Rakovca, Preseke i Farkaševca:

u navedenim mjestima program predškole početi će se provoditi od 9. listopada 2018. godine prema predviđenom rasporedu.

Raspored održavanja predškole
Popis djece po skupinama - Vrbovec

Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece rođene od 1.4.2017. do 31.3.2018. (skupina Lavići) održati će se 30.8.2018. u 18.00 sati u prostorijama centralnog vrtića u Ulici 7. svibnja 12a.

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece rođene od 1.4.2015. do 31.3.2016. godine (skupina Pužići) održati će se 30.8.02018. godine u 18.00 sati u prostorijama dislociranog objekta vrtića u Ulici poginulih branitelja bb.

Ostalu novoupisanu djecu koja nisu rođena u navedenom razdoblju roditelji trebaju dovesti u vrtić 3.9.2018. godine te se dalje sve dogovarati s odgojiteljicama.

Popis djece po skupinama objavljen je na ulazu u centralnu zgradu vrtića u Ulici 7. svibnja 12a.

Dobrodošli!

Rezultati upisa u pedagošku godinu 2018./2019.

Poštovani roditelji,

sukladno članku 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Vrbovec "Odluka o upisu objavljuje se na svim oglasnim pločama centralnog i dislociranih objekata te mrežnoj stranici Vrtića. Uz Odluku o upisu na oglasnim pločama i mrežnoj stranici dostupan je i Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga.

Uz Odluku o upisu objavljuje se:

- lista primljene djece i imenom i početnim slovom prezimena, dobnom skupinom, datumom rođenja djeteta i brojem ostvarenih bodova,

- lista djece koja nisu primljena u Vrtić s imenom i početnim slovom prezimena, dobnom skupinom, datumom rođenja djeteta i brojem ostvarenih bodova.

Roditelji/skrbnici koji su predali Zahtjev za upis potpisali su suglasnost kojom pristaju da se Listama upisane i lista neupisane djece objavi kako je to određeno Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Vrbovec.

Na poveznici UPISI u PRAVNOM KUTKU vidjeti Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2018./2019., listu primljene djece i listu čekanja.

Upisi u pedagošku godinu 2018./2019.

Poštovani roditelji,

od 15. travnja do 15. svibnja primamo zahtjeve za upis djece u vrtić.

Na poveznici UPISI u PRAVNOM KUTKU možete otvoriti Javnu objavu upisa djece u Dječji vrtić Vrbovec za pedagošku godinu 2018./2019. sa detaljnijim informacijama.

Energetska obnova

Dječji vrtić Vrbovec kreće s provedbom projekta „Energetska obnova zgrada Dječjeg vrtića Vrbovec“ koji se financira sredstvima Europske unije iz programa „Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.“ te je sufinanciran sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva za regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Očekujemo dugoročnu uštedu na trošku za energiju kroz bolju izolaciju zgrade, rasvjete manje snage i pripremu tople vode za potrebe Dječjeg vrtića Vrbovec. Realizacijom projekta ostvarila bi se ušteda Qhnd-a od 112.306,51 kWh (55,37%) te 26,59 tona CO2.

Projekt promiče energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije što je u skladu s prioritetnom osi 4 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji ima za cilj poduprijeti provedbu mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU).

Projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Vrbovec“ usklađena je sa Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske čiji je glavni cilj na osnovu utvrđenog ekonomsko-energetski optimalnog modela obnove zgrada identificirati djelotvorne mjere za dugoročno poticanje troškovno učinkovite integralne obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine, koji obuhvaća sve zgrade stambenog i nestambenog sektora. Projekt slijedi i prioritete Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2015. – 2020. godine u kojoj se ističe važnost korištenja obnovljivih izvora energije koji predstavljaju temelj energetske sigurnosti.

Na javnoj zgradi Dječjeg vrtića Vrbovec zamjenom stolarije, stavljanjem nove toplinske fasade te ugradnjom novih rasvjetnih tijela dovesti će nas do povećanja energetskog učinka. Novi energetski certifikat je pokazatelj koji potvrđuje opravdanost i održivost ovog našeg projekta ne samo za dobrobit Dječjeg vrtića Vrbovec, već i za opću dobrobit što općenito pridonosi povećanju energetske učinkovitosti u obrazovanju.

Očekujemo značajne financijske uštede na računima za grijanje i struju i to već od prve godine korištenja.

Energetskom obnovom zgrade Dječjeg vrtića Vrbovec će se kroz obnovu toplinske fasade, sanaciju ravnog neprohodnog krova, zamjenom vanjske stolarije, zamjenom postojećih svjetiljki LED svjetiljkama i fluorescentnim svjetiljkama nove generacije te ugradnjom solarnih kolektora postići ušteda za plin i električnu energiju, ukupno 55%.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,

Dječji vrtić Vrbovec kreće s provedbom projekta „Energetska obnova zgrada Dječjeg vrtića Vrbovec“ koji se financira sredstvima Europske unije iz programa „Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.“ te Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva za regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Na sljedećem linku nalazi se Poziv na prethodno savjetovanje i pripadajući dokumenti vezano uz objavu postupka nabave male vrijednosti radova na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Vrbovec u Vrbovcu, Ul. 7. svibnja 12a.Specifične obavijesti za skupinu kojoj pripadate