Financijska izvješća i planovi

Financijski izvještaj 2015. godine
Financijski izvještaj za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski plan za 2018.godinu
Financijski izvještaj DV Vrbovec za razdoblje 1.1.-30.9.2018.
III. rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijski izvještaj DV Vrbovec za razdoblje 1.1.-30.6.2019.
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-30.6.2019.
Financijski plan za 2020. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu - referentna stranica
Potvrda FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju za 2019. godinu
Registar ugovora 

Financijski plan za 2024. godinu

Tagovi:

Novosti