Upisi 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

7.SVIBNJA 12 A

10340 VRBOVEC

Vrbovec, 23. ožujka 2023. godine

KLASA: 601-01/23-01/03

URBROJ: 238-32-69-04-23-6

 

Na temelju članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 011-01/23-01/01, URBROJ: 238-32-69-01-23-5 i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA: 011-01/22-02/01, URBROJ: 238-32-69-01-22-2 i Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Vrbovec KLASA 011-01/22-02/01, URBROJ: 238-32-69-01-23-7 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 6. do zaključno 14. travnja 2023. godine, do 12.00 sati, elektronskim putem preko web aplikacije e-Upisi na platformi e-Građani (sa skeniranim prilozima kojima roditelj dokazuje osnovne i dodatne kriterije za upis, ukoliko bude potrebno)

Roditeljima koji nemaju mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem, Vrtić će omogućiti predaju zahtjeva u prostorijama Vrtića na adresi 7. svibnja 12a, 10340 Vrbovec, na računalnoj opremi Vrtića uz stručnu pomoć ukoliko bude potrebna, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati, osim 6. i 12. travnja kada će roditeljima biti omogućena predaja zahtjeva od 8.00 do 18.00 sati.

            Roditelji koji ne posjeduju važeću vjerodajnicu za pristup sustavu e-Građani trebaju donijeti sa sobom preslike dokaza o ostvarivanju dodatnih kriterija i prednosti pri upisu utvrđenim člankom 10. Pravilnika:

-          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

-          Rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

-          dokaze o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje nadležnog tijela za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

-          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi Rješenje odnosno potvrda nadležnog tijela za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-          za dijete čiji su roditelji nositelji ili članovi Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva - Rješenje o upisu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u registar poljoprivrednika te iskaznice nositelja ili člana OPG-a,

-          za dijete iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a da je drugi na redovnom školovanju, potvrdu o redovnom školovanju,

-          za dijete čija su oba roditelja na redovnom školovanju - potvrdu o redovnom školovanju za oba roditelja,

-          za dijete iz obitelji s troje i više djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list, izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, za punoljetno dijete osim jednog od navedenih dokumenata i potvrdu o redovnom školovanju ili Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za zadnja tri mjeseca od mjeseca u kojem se predaje zahtjev za upis djeteta,

-          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - važeće Rješenje o pravu na doplatak za dijete,

-          za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene probleme – relevantna dokumentacija  za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta,

-          za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije od bar dva stručnjaka (defektolog, psiholog, neuropedijatar i fizijatar), nalazi i mišljenja tijela vještačenja, Rješenje nadležnog tijela za socijalnu skrb u Vrbovcu ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za upis djece od godine dana života do polaska u školu u programe u redoviti 10 satni program.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno članku 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrbovec.

            Prilikom samog upisa i razgovora sa stručnim timom potrebno je dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

            Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je dužan predati zdravstvenoj voditeljici prije dolaska djeteta u skupinu.

            Rješenje o upisu biti će objavljeno sukladno članku 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis u vrtić.

            Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

            Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Rješenjem o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od objave istoga podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vrbovec.

            Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na mrežnoj stranici vrtića i na telefon 01/2791-349 svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

Maja Novosel

Priložene datoteke

Tagovi:

Novosti