Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Komunikacija na stranim jezicima jedna je od osam ključnih kompetencija koju je nužno što ranije poticati kako bi se nadograđivala tijekom života. Stečena znanja, vještine i sposobnosti utječu na razvoj interkulturalnih vještina ali i povećavaju kapacitete djeteta za učenje stranih jezika u kasnijim periodima života. Od listopada 2019. godine u dječjem vrtiću Vrbovec provodi se verificirani program ranog učenja engleskog jezika. Uključena su djeca u pete godine života pa sve do polaska u školu. Odgajateljice sa višegodišnjim iskustvom u radu s predškolskom djecom, te položenim stupnjem B2 engleskog jezika kroz različite poticaje i igur na aktivno učenje engleskog jezika i motiviraju ih na stjecanje novih znanja i vještina. Učenje jezika događa se spontano, u igri kroz poticajno okruženje i iskustva koja omogućuju slobodno izražavanje djece.


Tagovi:

Novosti