Obavijest za roditelje 26.6.2020.

Poštovani roditelji,

 

zahvaljujemo vam na dosadašnjoj suradnji za vrijeme epidemije COVID-19 te vas molimo da bez obzira na postupno popuštanje mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID-19 i dalje ostanite odgovorni te poštujte

·         Socijalnu distancu od 1,5m te korištenje maski za lice

·         Dezinfekciju ruku prilikom ulaska u ustanovu (samo odrasli)

·         Što kraće zadržavanje unutar ustanove ( osobi u pratnji djeteta dozvoljeno je samo odvesti dijete do garderobe i ulaska u odgojnu skupinu.)

·         Svakodnevno mjerenje tjelesne temperature djetetu prije dolaska u vrtić te zapisivanje iste u svoju bilježnicu

·         Sve upite vezane za računovodstvene poslove molimo riješite telefonski, a dolazak u sobu tajništva/računovodstva neka bude za nužne slučajeve

 

*      ne dolazite u pratnji djeteta ako imate simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna

temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako vam je

izrečena mjera samoizolacije ili ako imate saznanja da ste zaraženi s COVID-19,

*      ne dovodite dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena

tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima

izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                    Z A M J E N I C A   R A V N A T E LJ A

                                                                                                                               Petra Prelog, univ. bacc. praesc. educ.

Priložene datoteke

Tagovi:

Novosti