Protokol o preuzimanju djece za roditelje - COVID-19 26.6.2020.

PROTOKOL O PREUZIMANJU DJECE ZA RODITELJE – COVID -19

·         Djeca polaze skupinu prema rasporedu ravnatelja

·         Roditelji ulaze u vrtić,obavezno koriste masku za lice, poštujući socijalnu distancu od 1,5m u odnosu na druge osobe unutar ustanove. Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva.

·         Obavezna je dezinfekcija ruku za odrasle pri ulasku u ustanovu kao i korištenje dezbarijere (dezinfekcija obuće na ulazu)

·         Djeca ne dezinficiraju ruke nego će ih oprati vodom i sapunom prije ulaska u skupinu nakon predaje odgojitelju

·         U pratnji jednog djeteta vrtićke dobi uvijek je samo jedna odrasla osoba

·         Obavezno svako jutro prije polaska u vrtić svom djetetu izmjerite tjelesnu temperaturu te taj podatak kažete odgojitelju i zapisujte u svoju bilježnicu kod kuće

·         U slučaju povišene tjelesne temperature ne smijete dovoditi dijete u ustanovu već se javljate telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

·         Zabranjeno je donošenje igračaka

 

 

Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju!

                                                                                                                        Z A M J E N I C A  R A V N A T E LJ A

                                                                                                                     Petra Prelog, univ. bacc. praesc. educ.

Tagovi:

Novosti