Obavijest kandidatima

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

          7. SVIBNJA 12 A 

         10 340 VRBOVEC

 

KLASA: 112-01/22-01/04

URBROJ: 238-32-69-01-22-6

U Vrbovcu, 6. listopada 2022. godine

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA – UČESNICIMA OGLASA

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec na svojoj 19. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja i to:

 

 za radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj/ica) na određeno puno radno vrijeme.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vrbovec sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Na temelju svih prikupljenih zamolbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec na svojoj 21. sjednici održanoj 30. rujna 2022. godine sukladno čl. 26. st. 7. Zakona, na prijedlog zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja, donijelo je odluku o izboru kandidata te Vam istu dostavljamo u prilogu.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje nisu odabrani, a javili su se na natječaj imaju pravo pristupa informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) i mogu izvršiti uvid u dokumentaciju.

 

Uvid u dokumentaciju moguće je izvršiti u tajništvu vrtića u Ulici 7. svibnja 12a, Vrbovec, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

 

Zahvaljujemo na iskazanom interesu i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku Vašeg zaposlenja.

 

 

Zamjenica za vrijeme

privremene spriječenosti ravnatelja:

 

Petra Prelog

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Kandidatima,
  2. Pismohrana, ovdje

Priložene datoteke

Tagovi:

Novosti