Odluka o izboru kandidata domar/ka

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

          7. SVIBNJA 12 A       

         10 340 VRBOVEC

 

KLASA: 112-01/23-01/05

URBROJ: 238-32-69-01-23-7

U Vrbovcu, 21. srpnja 2023. godine

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA – UČESNICIMA OGLASA

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec na svojoj 4. sjednici održanoj 6. srpnja 2023. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja i to:

 

 za radno mjesto domara/ke (1 izvršitelj/ica) na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vrbovec sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Na natječaj su pristigle tri zamolbe, dva kandidata nisu ispunila formalne uvjete natječaja jer nisu priložili dokumentaciju traženu u obavljenom natječaju te je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec na svojoj 5. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine sukladno čl. 26. st. 7. Zakona, na prijedlog zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja, donijelo je odluku o izboru kandidata te Vam istu dostavljamo u prilogu.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje nisu odabrani, a javili su se na natječaj imaju pravo pristupa informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) i mogu izvršiti uvid u dokumentaciju.

 

Uvid u dokumentaciju moguće je izvršiti u tajništvu vrtića u Ulici 7. svibnja 12a, Vrbovec, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

 

Zahvaljujemo na iskazanom interesu i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku Vašeg zaposlenja.

 

Zamjenica za vrijeme

privremene spriječenosti ravnatelja:

 

Petra Prelog, v.r.

 

 

 

Dostaviti:

1.      Kandidatima,

2.      Pismohrana, ovdje

Priložene datoteke

Tagovi:

Novosti