Obavijest kandidatima - odgojitelj, određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

          7. SVIBNJA 12 A       

         10 340 VRBOVEC

 

KLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 238-32-69-01-23-8

U Vrbovcu, 4. rujna 2023. godine

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA – UČESNICIMA OGLASA

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec na svojoj 6. sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja i to:

 

 za radno mjesto odgojitelja/ice (1 izvršitelj/ica) na određeno puno radno vrijeme.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vrbovec sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Na raspisani natječaj prijavile su se četiri kandidatkinje – jedna kandidatkinja nije priložila dokumentaciju traženu u objavljenom natječaju te njezina molba nije uzeta u obzir, a tri kandidatkinje ne zadovoljavaju uvjete natječaja, ali su priložile traženu dokumentaciju. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrbovec donijelo je na svojoj 7. sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine sukladno čl. 26. st. 7. Zakona, na prijedlog zamjenice za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja odluku o izboru kandidata te Vam istu dostavljamo u prilogu.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/koje nisu odabrani, a javili su se na natječaj imaju pravo pristupa informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) i mogu izvršiti uvid u dokumentaciju.

 

Uvid u dokumentaciju moguće je izvršiti u tajništvu vrtića u Ulici 7. svibnja 12a, Vrbovec, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

 

Zahvaljujemo na iskazanom interesu i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku Vašeg zaposlenja.

 

 

Zamjenica za vrijeme

privremene spriječenosti ravnatelja:

 

Petra Prelog

 

 

Dostaviti:

1.      Kandidatima,

2.      Pismohrana, ovdje

Priložene datoteke

Tagovi:

Novosti