Obaveze roditelja tijekom izvanredne organizacije rada

Poštovani roditelji/skrbnici,

 

slijedom Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svi roditelji/skrbnici djece DUŽNI SU:

1.       Slijediti sve propisane epidemiološke mjere  i propisane protokole vrtića (protokol o preuzimanju  djece za vrijeme trajanja  pandemije COVID-19, pridržavanje pojačanih higijenskih mjera i dezinfekcije)

2.       Prije dolaska djeteta u vrtić, svakodnevno, izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta kako bi taj podatak mogli reći odgojiteljima na prijemu djece u vrtić

3.       Roditelji/skrbnici  ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna

temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je

izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19, da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

                     Zahvaljujem na suradnji!

 

                                                                                                                                                     R A V N A T E LJ I C A

                                                                                                                                        Kristina Ljubić-Nežić, mag.praesc.educ.

Tagovi:

Novosti